חדשות יסמין

פרס יו"ר הכנסת לשנת 2016 הוענק לעמותת "יסמין"

פרס ראש הכנסת לשנת 2016 הוענק לעמותת יסמין – לקידום עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות

פרס ראש הכנסת לשנת 2016 הוענק לעמותת יסמין – לקידום עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות בהובלת עופרה שטראוס נשיאת העמותה וכיראם בלעום מייסדת ומנכ"לית העמותה על פעילותיה למען חברה של כבוד, סבלנות וסובלנות.

עמותת יסמין הוקמה בשנת 2006 על ידי נשים ולמענן, כעמותה ללא מטרות רווח, והיא פועלת מתוך שאיפה לאפשר לבעלות עסקים לחזק ולהרחיב את עסקיהן, לצמצם את הפערים ביחס לעסקים בבעלות נשים מהפריפריה וממגזרים שונים בארץ, ולהפוך לכוח מוביל במשק הישראלי. עמותת יסמין היא הארגון המוביל בישראל לקידומן הכלכלי של נשים בעלות עסקים מרחבי הארץ, בנות כל המגזרים והדתות, ומכל השכבות הסוציואקונומיות הקיימות. העמותה סייעה עד היום למעל מ- 8,000 נשים יהודיות וערביות, בעלות עסקים מתחומים מגוונים, וממשיכה לפעול לעידוד יזמות נשית ופיתוח עסקים בצמיחה, ולחיזוק הכלכלה והחברה הישראלית. יסמין מתמקדת בקידום שינוי כלכלי וחברתי ומציעה מודל לחיים משותפים בין יהודים וערבים, על ידי מתן הזדמנויות כלכליות שוות תוך העצמה אישית, כלכלית, מתן הכשרות ומתן כישורי חיים עבור נשים מכלל המגזרים, הדתות והשכבות. זאת על מנת לאפשר לנשים בישראל להשתתף באופן מלא בכלכלה הישראלית, להעלות ולקדם את סטטוס הנשים בישראל, תוך חיזוק הכלכלה והחברה הישראלית.

 עסקים בבעלות נשים הם מנוע צמיחה חשוב וחזק, קידומו יכול למנף באופן משמעותי את כלכלת המדינה, ובה בעת, לתרום ליצירת חברה שוויונית וצודקת יותר.‏ על ממשלת ישראל יש לשים נושא זה בסדר העדיפויות הגבוה, למצוא ולקדם פתרונות מותאמים ומחוברים לצרכים אשר עולים מהשטח, לשאוף לצמצום הפערים בין גברים ונשים, להעלות את סטטוס הנשים בחברה הישראלית ולייצר מנהיגות נשית כלכלית חזקה אשר מייצגת באופן הולם את אזרחיה מכלל המגזרים.

מטרותיה של יסמין הן להעצים נשים בעלות עסקים, תוך קידום שינוי כלכלי וחברתי וקידום דו קיום בין יהודים וערבים. זאת על ידי יצירת הזדמנויות- ובפרט כלכליות- שוות לנשים מכלל המגזרים בישראל, תוך העצמה כלכלית והקניית כישורי חיים, מתן הכשרות, הנגשה למקורות מימון, רישות עסקי וקידום מודעות לגיוון בשרשרת האספקה של ארגונים גדולים בישראל. מטרת יסמין העיקרית הינה לאפשר לנשים בישראל להשתתף באופן מלא בכלכלה הישראלית, להעלות ולקדם את סטטוס הנשים בישראל, תוך חיזוק הכלכלה והחברה הישראלית. עמותת יסמין מאמינה כי העצמה אישית וכלכלית של נשים ערביות ויהודיות בעלות עסקים הינו כלי חיוני לחיזוק הכלכלה הישראלית, לקידום שוויון בין מגזרים ולקידום דו-קיום בין כל השכבות והמגזרים בחברה הישראלית.

המשימות שלקחנו על עצמנו לקדם ערכיי השוויון בין המינים בחברה ע"י שיפור המצב הכלכלי והחברתי של נשים, דרך עידוד יזמות עסקית נשית, חינוך למצוינות בתחום העסקים וחונכות אישית עם נשים בעלות עסקים. יסמין פועלת להמרצת תהליכי הצמיחה הכלכלית דרך עידוד נשים בעלות עסקים, העצמתן, פיתוח כישוריהן ויכולותיהן, הכשרה ועידוד מצוינות בעסק ויצירת מנהיגות כלכלית בקרב נשים על ידי הכשרות ותכניות שונות.

פרס ראש הכנסת שהוענק לעמותת יסמין מסמל אבן דרך לפעילות הרבה הנעשית במסגרת העמותה במטרה לסייע לקידומן של נשים מכלל המגזרים להשתלב בכלכלת המדינה, להקים ולהרחיב עסקים משלהן וליצור קשרים עסקיים חברתיים למען כולן ולמען חברה  בריאה ומפותחת .

כיראם בלעום , נשאה דברים בטקס קבלת הפרס ואמרה בדבריה כי:" יסמין מוכיחה, הלכה את התועלת הרבה הגלומה במודל של שילוב ידיים וכוחות , של שיתוף יהודים וערבים, של האפשרות להצטיין ולהוביל גם בפריפריה. השיתוף כשלעצמו הוא מנוע ומנוף צמיחה עוצמתי ויעיל, שיתופי פעולה מחזקים לא רק את הבסיס הכלכלי שלעסקים אלא מטפחים, מעצימים ומשבחים את ההון האנושי, או לעברית מדוברת את בני האדם הם מכוננים בסיס ליצירת מודל עסקי שמחזק את הנשים ואת הכלכלה גם יחד, הוא מוכיח את כוחן של חיוניותן ואת השפעתן הניכרת של נשים על החברה ועל הכלכלה"

לצפייה בטקס הענקת הפרס: