חדשות יסמין

לא קלה דרכו של הדירקטור….

לאחר חופשת אוגוסט התכנס שוב פורום "איזון"  מפגש לנשות עסקים בוגרות תכנית מחזור ראשון של תכנית "איזון"  . הפורום הינו פרי יוזמה של עמותת יסמין בתמיכת ובאירוח קבוצת שטראוס. הפעם התקיימה הרצאה בנושא "הדמיית ישיבת דירקטריון בחברה ציבורית "

את ההרצאה העבירה עו"ד ענבל ציון המתמחה בדיני חברות ודיני ניירות ערך. מרצה ויועצת בתחומי ממשל תאגידי. מייסדת ומנהלת של "דירקטיקה", העורכת השתלמויות פנים-ארגוניות בנושאי חברות, ניירות ערך, ממשל תאגידי ומיזוגים ורכישות, לדירקטוריונים והנהלות של חברות ציבוריות, ממשלתיות, חברות לתועלת הציבור, תאגידים אחרים ופירמות של אנשי מקצוע בתחום. מרצה למשפטים בקריה האקדמית אונו. מרצה בקורסים להכשרת דירקטורים מטעם תפנית – האוניברסיטה הפתוחה ומטעם מכון מגיד – האוניברסיטה העברית, וכן בקורסים לנושאי משרה, יועצים משפטיים, מזכירי חברות ועורכי דין.

הרצאה מקיפה שנפתחה באחריותו של הדירקטור כנושא משרה, הלחצים המופעלים עליו מגורמים שונים החל בבעל השליטה וכלה ברשות לניירות ערך.

ניתן הסבר מקיף על האכיפה הפרטית בשוק ההון. עו"ד ענבל שמה דגש מיוחד על "הבורות" שדירקטוריון יכול לפול לתוכן כגון עסקאות של בעלי עניין וכו'…

דגש מיוחד ניתן לדרך קבלת ההחלטה כאשר חברי הדירקטוריון עומדים למשפט. האם התקבלה ההחלטה בתום לב, האם היה ניגוד עניינים….

במהלך ההרצאה נתנו דוגמאות רבות ופסקי דין.

בחלקה השני של ההרצאה קיבלו המשתתפות שלושה מקרים "דמיוניים" אשר התבססו על מקרים אמתיים של חברי דירקטוריון אשר היו  אמורים להתמודד איתם המשתתפות נתחו את המקרים שאלו שאלות וקבלו החלטות.

הקייסטאדי היה מרתק והמשתתפות גילו מעורבות רבה והביעו את דעתן על התרחישים וכיצד היו נוהגות במקרים מעין אלו.

לכהן בתפקיד דירקטור זאת משימה לא קלה ועל מנת להצליח ולהוביל את החברה להצלחות חייבים לדעת להתעדכן ולהמשיך ללמוד מסיפורי חיים.
יסמין תמשיך לתת ידע רלוונטי מתקדם  במסגרת פורום "איזון" לכל משתתפות ובוגרות התכנית .