חדשות יסמין

תודות והערכה על ההוקרה והבחירה שלכם.ן בי "כאשת השנה" לרגל יום האישה הבינלאומי 2023 כיראם בלעום מייסדת ומנכ"לית עמותת יסמין

בתחושת כבוד רב וזכות גדולה אני מברכת את כל נשות ישראל מכל קשתות המדינה לרגל יום האישה הבינלאומי 2023 ומזמינה את כל הסקטורים: הממשלתיים, העסקיים והאזרחיים בארץ ובעולם לחבור אלינו וביחד לקדם  ולשלב  נשים לכלכלה ולעצמאות כלכלית ולמנהיגות .

אני שמחה לחלוק אתכם.ן חזון, תקווה וסיכוי לשינוי אבל אני שמחה יותר לחלוק אתכם.ן את המהות ואת המשמעות של עמותה שתכלית הקמתה וייעודה מתכתבים עם כל הערכים האנושיים המכוננים חברה שוויונית וצודקת, חברה שאינה מבוססת על פילנתרופיה ורחמים אלא חברה שמושתת על מיצוי כישורים ויכולות ופוטנציאל אנושי ועל חמלה, חברה, אשר כל הפרטים הנמנים עמה מפנימים ומטמיעים את ערכי הכבוד ההדדי, הסבלנות והסובלנות, קבלת האחר וכיבוד השונה.

האמונה שלכם.ן בנו מציבה בפנינו אתגר: להיות ראויים לבחירה ולהצדיק אותה. להמשיך ללא לאות וביתר שאת את המאמץ המתמיד לשיתופי פעולה, למינוף הפעילות, לעידוד נשים להקים עסקים קטנים ולהיות בעליהם, לתרום את חלקם לחיזוקו של משק יצרני ויצירתי, המאפשר מיצוי הפוטנציאל הגלום בהן, להביא לידי ביטוי את הערך המוסף של ניהול נשי.

יסמין מוכיחה, הלכה למעשה, את התועלת הרבה הגלומה במודל של שילוב ידיים וכוחות, של שיתף יהודים וערבים, של האפשרות להצטיין ולהוביל גם בפריפריה.

השיתוף כשלעצמו הוא מנוע ומנוף צמיחה עצמתי ויעיל. שיתופי פעולה מחזקים לא רק את הבסיס הכלכלי של עסקים אלא מטפחים, מעצימים ומשביחים את ההון האנושי, או, בתרגום לעברית מדוברת ופשוטה- את בני האדם הם מכוננים בסיס ליצירת מודל עסקי שמחזק את הנשים ואת הכלכלה גם יחד. הוא מוכיח את כוחן, את חיוניותן ואת השפעתן הניכרת של נשים על החברה ועל הכלכלה.

המכנה המשותף לכל מי שנמנות עם העמותה הוא סלידה ורתיעה מאימוץ שיח קרבני המבוסס על תחושת קיפוח ואפליה ומיקודו לא בצורך בהעצמת נשים אלא בהבנת התועלת להן בפרט ולחברה בכלל בביטוי ובמיצוי עצמתן. כמי שדוגלות ומאמינות בחשיבות העצומה של עשייה המבוססת על חוזקות ועל מימוש פוטנציאל, על סימון מטרות, הצבת יעדים וחתירה עקבית ומתמדת להשגתם, יסמין רואה עצמה שליחה ונושאת בשורה.

עסקים בבעלות נשים הם מנוע צמיחה חשוב וחזק, קידומו יכול למנף באופן משמעותי את כלכלת המדינה, ובה בעת, לתרום ליצירת חברה שוויונית וצודקת יותר. על ממשלת ישראל יש לשים נושא זה בסדר העדיפויות הגבוה, למצוא ולקדם פתרונות מותאמים ומחוברים לצרכים אשר עולים מהשטח, לשאוף לצמצום הפערים בין גברים ונשים, להעלות את סטאטוס הנשים בחברה הישראלית ולייצר מנהיגות נשית כלכלית חזקה.

יסמין בנתה רשת ענפה ומסועפת של שיתופי פעולה עם חברות וארגונים ישראליים ועולמיים  של תמיכה ושל שיתוף פעולה כלכלי בין נשים מכל המגזרים בישראל, המהווה מודל לדו-קיום, לחיים משותפים ולחברה ישראלית שוויונית יותר בין המגזרים השונים.

יסמין מאמינה כי בכוחנו, הנשים, לקדם שינוי חברתי ולעידודו ולחיזוקו של דו קיום בין יהודים וערבים המבוסס על אינטרס משותף.

אני מבקשת להודות לנשיאת העמותה, הגברת עפרה שטראוס מייסדת עמותת יסמין לשעבר, שהיתה פניה היפות של העמותה בפרט ושל ישראל בכלל. אישה דוגמה ומופת לאישה הסוחפת אחריה להצלחה ולהישגים הודות לאישיותה ולכישוריה, אישה שהגיעה אל הפסגה העסקית תוך שהיא ממחישה את הערך והתועלת שביצירת שיתופי פעולה עסקיים וחברתיים.

אני מודה לכל מי בוחר בי "כאשת השנה"  לרגל יום האישה הבינלאומי 2023, חייבת לציין שההוקרה  המוענקת אלי מטעמכם תהווה מבחינתי לנקודת ציון מרגשת בדרך שבה אני צועדת ופועלת לקידום יסמין ונשות יסמין יהודיות וערביות . עמותת יסמין תיבחן ותימדד במבחן התוצאה- מבחן שבו נכון וראוי לבחון אותה, אבל לא פחות חשוב לנו  להצליח במבחן הדרך והכוונות, ובאופן שבו נשכיל לחולל שינוי אמתי, עמוק ומהותי בתפיסת נשים את עצמן כמנהלות עסקים. מבחן התוצאה המוצלח שלנו יהיה במידה ובשיעור שבהם מספר רב והולך של נשות עסקים יפנימו ויטמיעו באורח חשיבתן ובאופן התנהלותן  בפרט את התחושה ואת התובנה כי אין מכשול ואין חסם שניצב בפניהן שהן אינן מסוגלות להתגבר עליהן.

נשים מסוגלות להעיד למעמד הרם ביותר ולמלא את התפקידים הבכירים ביותר בעולם העסקי. הן יודעות ויכולות להיות מנהלות מעולות, מובילות בתחומן.

כמי שפועלות שלא על מנת לזכות בפרס אבל רואות בהענקתו ביטוי להערכה ולהוקרה של מעשינו בחברה, אשר הרצון לחולל בה שינוי במעמדן של נשים בתוכה מניע אותנו בכל מעשינו ומשמש מצפן המכוון אותנו ליעדינו- אנחנו מאמינות כי כדי להתקדם אין צורך בניפוץ תקרת הזכוכית, אלא בהבנה ובעיקר בהוכחה כי היא אינה קיימת כלל.

אם נלך לאורה של התפיסה שביטא נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובאמה עם כניסתו לתפקיד במלים YES WE CAN ונראה בה נר לרגלינו הבוער באש התמיד של אמונה ושל תקווה, נשלח מסר חשוב, נישא בשורה מרעננת ונחולל שינוי עמוק: החברה הישראלית כולה תיווכח כי נשים אינן העזר שכנגד לגברים. הן שוות להן בכול ולא אחת- עולות עליהן.

שריל סנדברג:, אשר כהנה כסמנכ"לית התפעול של פייסבוק אמרה פעם  “מנהיגות שייכת לאלה שלוקחים אותה”.

כדי להיות מנהיגות אנחנו לא זקוקות לדבר לבד מאמונה בכוחנו וביכולתנו לקחת אותה. ההזדמנות והסיכוי מונחים לפתחנו. רק בנו תלוי אם נפיק ונמצה את המיטב שבשניהם.

 היו ברוכים וברוכות!

כיראם בלעום מייסדת ומנכ"לית

עמותת יסמין

כתבה על ההוקרה מאיגוד השיווק הישראלי לחצו כאן