מפגש שולחן עגול עם אנשי רכש בארגונים

16/2- מפגש שולחן עגול עם אנשי רכש בארגונים, ציונות 2000 09:00-13:00

מפגש עם אנשי רכש מארגונים שונים במטרה למפות חסמים ופתרונות בתוך העסק
הגדול על מנת לעלות את סיכוי שילובם של עסקים קטנים ברכש
יועד לצוות יסמין בהשתתפות ציונות 2000 ואנשי רכש