הענקת אות קונרד-אדנאואר

תעודת הוקרה

לגב' כיראם בלעום

במסגרת יובל ה– 50 ליחסי ישראלגרמניה ולאחר שנים רבות של שיתוף פעולה אינטנסיבי

בין קרן קונרד אדנאואר ויסמין, קרן קונרד אדנאואר מודה לגב' כיראם בלעום,

על קידום נשים ישראליות מכל המגזרים בעסקים, על שיתופי פעולה כלכליים,

ועבור תרומתה הגדולה למייזמים המשותפים שלנו

לפני למעלה מ– 50 שנה הניחו קונרד אדנאואר ודוד בן גוריון את היסודות לפיוס בין גרמניה לישראל, ובשנת 1965 כוננו שתי המדינות יחסים דיפלומטיים. כהמשך למורשת חשובה זו, קרן קונרד אדנאואר פעילה בישראל למען ישראל. אנו מחוייבים לאזרחיה ולרווחתם. דרך המייזמים והפעילויות שלה, קרן קונרד אדנאואר תומכת בישראל בהתמודדותה עם אתגרי ההווה. על בסיס של ערכים משותפים אנו עובדים בשיתוף עם מוסדות וארגונים מקומיים במטרה לחזק את הדמוקרטיה ולקדם את הצמיחה החברתית והכלכלית של המדינה. כמו כן, אנו מחוייבים לקידום השתתפות הנשים מכל המגזרים במערכת הדמוקרטית והכלכלית בישראל.

על בסיס עקרונות אלה, אנו מוקירים את פעילותה ומטרותיה של יסמין, בניהולה המסור של גב' כיראם בלעום. בתעודה זו אנו מביעים את הערכתנו לא רק לעבודה האינטנסיבית שלה בעידוד וקידום נשים בעסקים, אלא גם את המסירות הבלתי מתפשרת שלה לדוקיום ולחיזוק היחסים בין נשים ערביות ויהודיות בישראל דרך אתגרים ויעדים משותפים. גב' כיראם בלעום העניקה ליסמין זהות מובהקת: הידע המקצועי שלה לצד המגע האישי שלה אפשרו להגביר את המודעות הציבורית לנושאים חשובים אלו ולתור אחר פתרונות ממשיים.

בהערכה עמוקה ובהכרת תודה,

קרו קונרד אדנאואר בישראל

_______________

ד"ר מיכאל בורכרד

מנהל קרן קונרד אדנאואר בישראל