חדשות יסמין

הכשרת מסמיכות בתכנית WESOURCE

במסגרת תכנית WESOURCE  ספקים מכל הגוונים של עמותת יסמין בשיתוף ציונות 2000 קבוצת שטראוס ובנק לאומי וחברות עסקיות פרטיות וציבוריות.  התקיים מפגש הדרכה והסמכת מסמיכים. שתפקידם להסמיך עסקים במסגרת התכנית.

תאגידים וחברות גדולות מעוניינות לבצע חלק מהרכש שלהם מעסקים קטנים ובינוניים העונים לקריטריונים של רכש מגוון, ולשם כך נועד פרויקט WeSource. התאגידים מתקשים לאתר את הספקים הנל וגם לאחר שנמצאו, יש צורך בהגדרה אחידה של הקריטריונים ולבצע תהליך של אשרור לעמידה בהגדרות אלו. עמותת יסמין זיהתה צורך זה אשר יועיל לעסקים קטנים, לתאגידים ולמשק הכלכלי בישראל.

יועץ/ת עסקי/ת מוסמך מטעם יסמין יבקר בבית העסק, לאחר שיקבל פניה מבעלת העסק או מהתאגיד בתיאום עמותת יסמין. מטרת הפגישה האישית להתרשם מהעסק והבעלים, קבלת מסמכי העסק, יחד עם הצהרות בעלים חתומות ע"י רו"ח , עיון בהם וקבלת הבהרות. הבדיקה תהיה בהתאם לקריטריונים קבועים בגיבוי מסמכים רלוונטיים.

הדרכת מסמיכות

מפגש כלל הצגת תכנית WESOURCE הדרכה בנושא ביצוע הבדיקה וההסמכה בעסק.
הקאדר שנבחר מורכב מיועצים עסקיים ורואי  חשבון יהווה את הצוות המקצועי של התכנית בכל הקשור להסמכת עסקים לתכנית.

כל עסק שיעבור את הבדיקה בהצלחה יקבל תעודת הסמכה מתכנית WESOURCE אשר תהיה בתוקף למשך שנה. העסק יקבל את סמל תו העסק המגוון המוענק מתכנית WESOURCE וישולב במאגר העסקים של התכנית אשר יהיה חשוף בפני התאגידים לבחירת ספק המתאים לצרכיהם.

את המפגש ארחו ציונות 2000 בהנחיית ובהובלת עמותת יסמין. בהנחיית כיראם בלעום מנכ"לית עמותת יסמין וניצן ברזני היועץ העסקי של תכנית WESOURCE  מטעם יסמין.